Bestuur

Lûkrock wordt elk jaar mede mogelijk gemaakt door de inzet van deze vrijwilligers.

 • Jurjen Kingma

  Terreinbeheer
 • André Roersma

  Bands en Boekingen
 • Jan Ruben Abma

  Voorzitter
 • Jan Folkertsma

  Touwtrekken
 • Tjibbe Tom Deinum

  Parkeerbeheer
 • Tiede Bergsma

  Bands en Boekingen
 • Sytse Jaap v/d Woude

  Terreinbeheer
 • Willem Bijmers

  Terreinbeheer
 • Fokke Rispens

  Terreinbeheer
 • Nanning Scharringa

  Terreinbeheer